geluidsoverlast

Zuidpoort in het nieuws: "Piepende trams straks ook in bocht naar de steile Sebastiaansbrug?"

Sint Sebastiaansbrug: piepende tram bocht?

De Stadsbouwmeester Patijn maakt zich er niet echt druk om en schuift het probleem door naar een ambtenaar. Stedebouwkundige miskleun uit 1960 wordt nog één meter hoger. Geen Zicht op Delft. Projectleider Klaassen antwoord nietszeggend met dat de geluideffecten binnen de kaders van het bestemmingsplan vallen, aldus JanPeter de Wit op de website van Leefbaar-Delft.

Abonneren op geluidsoverlast